Hef blokkades op voor breder gebruik moderne leermiddelen – Nederlands Uitgeversverbond

In reactie op de brief van Staatssecretaris Dekker stelt de Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU) dat er vaart moet worden gemaakt met het opheffen van blokkades voor breder gebruik van moderne leermiddelen. De btw-regelgeving vormt een grote belemmering voor de vernieuwing op scholen. Op digitale leermiddelen betalen scholen 21 procent btw, op schoolboeken 6 procent. De GEU sluit zich daarom aan bij de oproep van de PO-raad aan de overheid om het btw-tarief op digitaal lesmateriaal aan te passen. Meer…

Share

Impact

vergrootglasSoms is het nodig om iets langer stil te staan bij de gevolgen van een verandering in een organisatie. Hierbij kan een PIOFACH analyse veel inzicht geven.

PIOFACH is een acroniem waarin alle relevante bedrijfsvoeringelementen gebundeld zijn:

 • Personeel,
 • Informatievoorziening,
 • Organisatie,
 • Financiën,
 • Administratie,
 • Communicatie,
 • Huisvesting.

Door de jezelf vragen te stellen als ‘Wat betekent dit voor het personeel en het personeelsbestand?’, ‘Welke gevolgen heeft het voor de informatievoorziening?’, ‘Moet de organisatie anders ingericht worden?’, ‘Wat gaat de verandering kosten of opbrengen?’ enzovoort sta stil bij alle bedrijfsvoeringselementen die door de verandering beinvloed kunnen worden. Deze analyse vormt daarmee belangrijke informatie voor het management, omdat daarmee het besluit tot het wel of niet doorvoeren van een verandering beter onderbouwd is.

Share

Haalbaarheid

vergrootglasSoms lijkt een oplossing voor handen te zijn maar zijn er nog vragen over de haalbaarheid van het idee. Wordt het niet te duur? Past dit wel in onze organisatie? En: krijgen we dit wel op tijd voor elkaar? Op zo’n moment is het goed om een haalbaarheidsstudie uit te voeren.

Een veel gebruikt model van haalbaarheidsstudie is “TELOS”, dat staat voor de vijf gebieden van haalbaarheid:

 • Technische (Technical):  bestaat de technologie om het voorgestelde systeem te ontwikkelen? Is het een praktische oplossing?
 • Economische (Economical): Is het systeem kosteneffectief? Wegen de voordelen op tegen de kosten?
 • Juridische (Legal): Is er een conflict tussen de voorgestelde systeem en wettelijke eisen?
 • Operationele (Operational): passen de huidige manieren van werken en procedures bij het nieuwe systeem?
 • Planning (Schedule): kan het systeem worden ontwikkeld in de tijd?

Een haalbaarheidsstudie kijkt daarmee naar de ‘levensvatbaarheid’ van een idee met een nadruk op het identificeren van potentiële problemen en probeert de belangrijkste vraag te beantwoorden: kan het idee werken en moet u er mee doorgaan?

Share
Share