Impact

vergrootglasSoms is het nodig om iets langer stil te staan bij de gevolgen van een verandering in een organisatie. Hierbij kan een PIOFACH analyse veel inzicht geven.

PIOFACH is een acroniem waarin alle relevante bedrijfsvoeringelementen gebundeld zijn:

  • Personeel,
  • Informatievoorziening,
  • Organisatie,
  • Financiën,
  • Administratie,
  • Communicatie,
  • Huisvesting.

Door de jezelf vragen te stellen als ‘Wat betekent dit voor het personeel en het personeelsbestand?’, ‘Welke gevolgen heeft het voor de informatievoorziening?’, ‘Moet de organisatie anders ingericht worden?’, ‘Wat gaat de verandering kosten of opbrengen?’ enzovoort sta stil bij alle bedrijfsvoeringselementen die door de verandering beinvloed kunnen worden. Deze analyse vormt daarmee belangrijke informatie voor het management, omdat daarmee het besluit tot het wel of niet doorvoeren van een verandering beter onderbouwd is.

Share
Share