1186912_13886570Gamification is het gebruik van spelprincipes en speltechnieken om mensen (gebruikers, medewerkers, klanten, leerlingen) te motiveren om bepaalde taken uit te voeren. Het kan hierbij gaan om het stimuleren van koopgedrag (sparen van punten voor korting), maar ook om gezond gedrag te bevorderen of om ‘saaie’ leeractiviteiten op een leuke manier aan te bieden.

Bij Gamification gaat het dus niet zo zeer om het ontwikkelen van volledige spellen, alswel om het gebruik van motiverende spelelementen (punten, ranglijsten, levels enz.) om het gedrag van gebruikers te veranderen en zo een bepaald doel te bereiken.

Wilt u aan de slag met Gamification? OIDICT kan helpen om te bepalen hoe u  met Gamification uw doelen kunt bereiken. Neem vrijblijvend contact op.

Share