OffertebegeleidingOIDICT helpt bij de inkoop van nieuwe software. Aan de hand van een ‘Programma van Eisen’ en eventueel het ‘Ontwerp‘ worden offertegesprekken met verschillende leveranciers gevoerd. Op basis van de ontvangen offertes adviseert OIDICT voor welke leverancier het beste gekozen kan worden.

Het resultaat is een rapport ‘Advies offerte’ op basis waarvan een besluit genomen kan worden.

Neem bij vragen of voor meer informatie contact op met OIDICT.

Share