Evaluatie

evaluatieOIDICT evalueert het gebruik van ICT in uw onderwijsorganisatie op basis van
vooraf opgestelde vragen.

Resultaat: Evaluatierapport met verbeterpunten.

Neem bij vragen of voor meer informatie contact op met OIDICT.