Behoefte onderzoek

Behoefte onderzoekOIDICT voert een uitgebreid behoefte-onderzoek uit, waarin eisen en wensen omtrent ICT in uw onderwijsorganisatie in kaart worden
gebracht.

Resultaat: Rapport ‘Programma van Eisen’.

Neem bij vragen of voor meer informatie contact op met OIDICT.