Behoefte onderzoekOIDICT voert een uitgebreide behoefte analyse uit. Aan de hand van interviews met uw medewerkers worden de eisen en wensen voor ICT in uw onderwijsorganisatie in kaart gebracht.

Het resultaat hiervan is een ‘Programma van Eisen’  met daarbij een advies voor vervolgstappen.

Meer weten? Neem contact op.

Share