TPACK

Binnen het Vier in Balans model is deskundigheid een van de voorwaarden voor duurzaam ICT-gebruik in het onderwijs. Het gaat hierbij om alles wat met kennis en vaardigheden van de leraar te maken heeft: de leraar zal over kennis moeten beschikken om de ICT-toepassing in de les in te zetten. Dit omvat het kunnen integreren van drie soorten kennis: vakinhoudelijke kennis, didactische kennis en kennis van techniek. In de (Engelstalige) literatuur wordt dat ook wel aangeduid als TPACK: Technological Pedagogical Content Knowledge.

TPACK

Figuur 1: TPACK-model (Bron: Maak kennis met TPACK)

Het TPACK-model onderkend dus dat een leerkracht drie competenties moet bezitten:

  • (TK) Technological Knowledge: De leerkracht is competent in het gebruik van technologie (ICT, digibord, video, foto, etc.)
  • (CK) Content Knowledge: De leerkracht is competent in het vakgebied
  • (PK) Pedagogical Knowledge: De leerkracht is pedagogisch didactisch competent (keuze werkvormen, organisatie, pedagogische begeleiding, etc)

De leerkracht moet deze competenties ook kunnen integreren:

  • (PK en CK) Pedagogical Content Knowledge: Toepassen van pedagogiek binnen een bepaald vakgebied: vakdidactiek
  • (TK en CK) Technological Content Knowledge: Inzicht in de rol van technologie (TK) in een bepaald vakgebied (CK)
  • (TK en PK) Technological Pedagogical Knowledge: Inzicht in hoe technologie (TK) de pedagogiek (PK) kan ondersteunen.

En tenslotte: TK, CK én PK tezamen: Echte integratie van technologie in het onderwijs is mogelijk wanneer de leerkracht in staat is te spelen met pedagogiek, inhoud en technologie. De leerkracht die gevoel heeft voor de dynamiek tussen alle drie de componenten zal succesvol ICT in het onderwijs kunnen inzetten.

 

Share

Het gebruik van virtual reality in de veiligheidsketen

Virtual Reality wordt steeds vaker toegepast in onze samenleving. Ook op het gebied van de fysieke veiligheid wordt deze techniek gebruikt. In dit artikel geven we een overzicht van verschillende toepassingen van Virtual Reality in dit domein. Verder proberen we aan de hand van praktijkvoorbeelden uit andere domeinen aan te geven waar in de nabije toekomst nog meer mogelijkheden liggen om Virtual Reality in te zetten. Conclusie is dat Virtual Reality in het fysieke veiligheidsdomein al een belangrijke functie vervult, met name omdat deze techniek het lerend vermogen van de veiligheidsorganisaties op veel gebieden kan ondersteunen. Daarnaast is de verwachting dat er in de toekomst nog meer toepassingen op het gebied van de fysieke veiligheid mogelijk zijn.

Download hier het volledige artikel: Het gebruik van virtual reality in de veiligheidsketen

Share
Share