OIDICT

OIDICT is het onderwijskundig adviesbureau van freelance onderwijskundige André Groenewoud.OIDICT staat voor: Onderwijs Innovatie Door ICT. Dit is het onderwijskundig adviesbureau van freelance onderwijskundige André Groenewoud. OIDICT richt zich op het innoveren van het onderwijs met behulp van ICT.

De dienstverlening bestaat uit:

  • het uitvoeren van behoefte onderzoek  naar de wensen en eisen voor ICT in uw onderwijsorganisatie
  • het ontwikkelen van een functioneel ontwerp, waarin we een oplossing voorstellen
  • offerte begeleiding, het voeren van offertegesprekken met leveranciers en op basis daarvan advies uitbrengen
  • realisatie begeleiding, begeleiding bij het ontwikkelen van nieuwe software of het installeren en configureren van  bestaande software
  • evaluatie van het gebruik van ICT in uw onderwijsorganisatie
  • volledige implementatie van software in de onderwijsorganisatie, en ondersteuning na de oplevering.

Neem bij vragen of voor meer informatie contact op met OIDICT.